รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017269
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017269
ชื่อเรื่อง ขนมเพิ่มรายได้
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ขนม
ชื่อผู้แต่ง ลุงขาว,มูลนิธิ-
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 641.86 - 9789745343351
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 95
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017269

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017269

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software