รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017741
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017741
ชื่อเรื่อง เส้นทางสู่อนาคต เมื่อจบ ม.3
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การแนะแนวการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง กองบรรณาธิการ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 371.422 - 9786165040532
สำนักพิมพ์ รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 59
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017741

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017741

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software