รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018711
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018711
ชื่อเรื่อง สัตว์โลกที่น่ารัก
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ เรื่องสั้น
ชื่อผู้แต่ง วรวุฒิ ภักดีบุรุษ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN . - 9786163721938
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018711

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018711

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software