รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018726
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018726
ชื่อเรื่อง ในหลวงของเรา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง งามพรรณ เวชชาชีวะ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 923.1593 - 9786162351396
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018726

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018726

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software