รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018865
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018865
ชื่อเรื่อง อัจฉริยะ 100 หน้า สงคราม
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ สงคราม
ชื่อผู้แต่ง ทสมล ชนาดิศัย-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 335.021 - 9786161803254
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอรด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 175
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018865

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018865

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software