รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018992
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018992
ชื่อเรื่อง world atlas (new version)
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การอ่านแผนที่
ชื่อผู้แต่ง --
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 912.014 - 9786162034787
สำนักพิมพ์ บ.อักษรเจริญทัศน์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 290
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018992

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018992

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software