รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019033
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019033
ชื่อเรื่อง เฉลยข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือสอบ
ชื่อผู้แต่ง -
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510.7 - 9786162370625
สำนักพิมพ์ บ.ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 230
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019033

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019033

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software