รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019072
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019072
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6 (ฉบับรวม8กลุ่มสาระการเีรียนรู้)
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 371.262 - 9789744029515
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 185
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019072

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019072

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software