รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020008
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020008
ชื่อเรื่อง ตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-NET เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET และ Admission ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่อเรื่องย่อย ปีที่6
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือสอบ
ชื่อผู้แต่ง -
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 373.076 -
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 275
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020008

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020008

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software