รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020403
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020403
ชื่อเรื่อง กว่าจะเป็น..เภสัชกร ฉบับอัพเดตปี2561
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ เภสัชกร
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานเว็บไซต์เด็กดี-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 615.1092 - 9786168029084
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 199
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020403

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020403

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software