รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC021294
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC021294
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ นวนิยาย
ชื่อผู้แต่ง ยองจู, อัน-
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 894.74 - 9786161828028
สำนักพิมพ์ อรุณอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC021294

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC021294

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software