รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016681
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016681
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์ชีวิตมนุษย์
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ กายวิภาคศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง Luann Colombo
ชื่อผู้แต่งร่วม วิยะดา บัติประโคน
รหัสดิวอี้-ISBN 574.4 - 974-7519-44-0
สำนักพิมพ์ บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016681

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016681

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software