รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016935
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016935
ชื่อเรื่อง คุณากรแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดา,สมเด็จพระ-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 929.709593 - -
สำนักพิมพ์ บริษัท อัมรินทร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016935

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016935

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software