วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 26/05/2566
ไม่พบข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ ที่ระบุ ?
Library 2002 V2 Program
1.0 >
.9 >
.8 >
.7 >
.6 >
.5 >
.4 >
.3 >
.2 >
.1 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software