มารยาทในการใช้ห้องสมุดโรงเรียน

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

  1. ไม่นำกระเป๋าหนังสือส่วนตัว หรือเอกสาร และวัสดุอื่นๆ เข้าในห้องสมุด
  2. ควรเงียบ และสำรวม
  3. ไม่ควรฉีก  ขีดฆ่า  วาด หรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในหนังสือ
  4. ไม่นำหนังสือ  วารสาร และหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. การอ่านหนังสือ หรือวารสาร  หนังสือพิมพ์  อ่านแล้วควรเก็บที่เดิม
  6. ถ้าผู้ใช้ห้องสมุดไม่รักษามารยาท และไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด จะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดชั่วคราว

ข้อควรจำ

  • ถ้าสงสัย หรือค้นหาอะไรไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ หรือเจ้าที่ของห้องสมุด
  • ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดแล้วควรเก็บรักษาไว้อย่างดี  หรือถ้าทำหนังสือหายให้แจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software